Sylwia Majewska
Specjalista ds. żywienia i dietetyki

501974479
dietetyka.syl.via@gmail.com
dietetykasylvia.blox.pl/html
Facebook

„Niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem.”

Hipokrates (460-370 p.n.e.)