Celador

Viktor Lärare Lingvist
Sara Optiker
DESCRIBE THIS IMAGE!!!
DESCRIBE THIS IMAGE!!!
DESCRIBE THIS IMAGE!!!
DESCRIBE THIS IMAGE!!!
DESCRIBE THIS IMAGE!!!

Bakgrund till namnet Celador

Adapterat efter det "vackraste ordet i engelska språket", "Cellar door". Vissa menar att det var Edgar Allan Poe:s favoritord och att i hans kanske mest kända verk "The Raven", så upprepar korpen termen "Nevermore" eftersom det var det ord Poe kunde komma på som lät mest som "cellar door".

Most English-speaking people ... will admit that cellar door is "beautiful", especially if dissociated from its sense (and from its spelling). More beautiful than, say, sky, and far more beautiful than beautiful. Well then, in Welsh for me cellar doors are extraordinarily frequent, and moving to the higher dimension, the words in which there is pleasure in the contemplation of the association of form and sense are abundant.

-- J.R.R. Tolkien